خانه تا كارخانه "روزهای فرد" از ساعت 15:05 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

خانه تا كارخانه

خانه تا كارخانه 14 اردیبهشت

خانه تا كارخانه 14 اردیبهشت

1398/02/15
|
9:50

دكتر امیررضا آیت الهی (استاد دانشگاه و كارشناس حوزه استانداردهای بین المللی) همایون توفیقی (مدیر HSE سازمان صنایع كوچك و شركت شهرك های صنعتی) لیلا امیدیگانه (تهیه كننده)

دسترسی سریع
خانه تا كارخانه