خانه تا كارخانه 15 دی ماه

خانه تا كارخانه 15 دی ماه

1397/10/18
|
14:40

دكتر سعید تقی پور (بنیانگذار و سردبیر روزنامه اقتصادی) حامد هدایی (اقتصاددان رفتاری و فعال صنعتی) زهرا تقی ملا (گوینده) لیلا امیدیگانه (تهیه كننده)

دسترسی سریع