خوشه چین "شنبه، دوشنبه و چهارشنبه" از ساعت 13:30 به مدت 25 دقیقه

خوشه چین 5 آذر

خوشه چین 5 آذر

1397/09/06
|
8:33

دكتر سعید صادق زاده حمایتی (عضو هیات علمی موسسه تحقیقات چغندر قند كشور و معاون پشتیبانی موسسه) ناصر نوروزی (كارشناس مجری) مهدی شیار (تهیه كننده)

دسترسی سریع
خوشه چین