تاريخچه :

شبكه راديويي اقتصاد در تاريخ بيست و نهم مهر ماه 1386 همزمان با روز ملي صادرات تحت نام تجارت با مديريت آقاي دكتر عبدالكريم خيامي تأسيس گرديد. اين شبكه با سه گروه برنامه ساز به نام هاي ايران و تجارت، جهان و تجارت و دانش و تجارت روزانه 7 ساعت برنامه (4 ساعت توليدي و 3 ساعت تكراري) بر روي موج FM رديف 2/107 مگاهرتز براي مخاطبان خود در استان تهران پخش مي نمود.

در بهمن سال 1386 مديريت اين شبكه به آقاي دكتر محمد مهدي لبيبي واگذار شد. در شهريور ماه 1387 مدت زمان پخش شبكه از 7 ساعت به 11 ساعت (6 الي 17) افزايش مي يابد و همزمان از ساعت 10 الي 14 آنتن شبكه راديويي ورزش بر روي موج FM رديف 102.5مگاهرتز نيز به منظور پوشش سراسري، برنامه هاي اين شبكه را رله مي نمايد. در تاريخ هشتم مرداد 1388 آقاي سيد عباس موسوي تبار بعنوان سومين مدير اين شبكه راديويي منصوب مي شود.

حسب ضرورت گروه اطلاع رساني و تجارت بعنوان گروه چهارم به ساختار شبكه افزوده مي گردد. در تاريخ بيست و چهارم اسفند 1389 فركانس شبكه از 2/107 مگاهرتز به 98 مگاهرتز تغيير يافته و 4 ساعت پخش همزمان برنامه هاي شبكه از راديو ورزش قطع مي گردد. در پي نامگذاري سال 1390 به نام سال جهاد اقتصادي توسط رهبر معظم انقلاب مدظله العالي، معاونت صدا را بر آن شد با توجه به گستره مأموريت هاي اين شبكه نام اين شبكه را از تجارت به اقتصاد ارتقاء داده و همزمان مدت زمان پخش آن را نيز از11 ساعت به 18 ساعت افزايش دهد. در پي استقبال مسئولين كشوري و نيز مخاطبان از اين اقدام و با توجه به تنوع بخشي به برنامه ها و لزوم پاسخ گويي به نياز هاي روز افزون مخاطبان، مدت زمان پخش  برنامه هاي شبكه در تاريخ نهم شهريور ماه 1390 به 24 ساعت افزايش يافت.

متناسب با شرايط جديد شبكه و به منظور تحقق اهداف جديد در نظر گرفته شده براي شبكه در تاريخ هجده تير ماه 1391 ضمن ايجاد گروه پنجم به نام گروه اقتصاد و كشاورزي، چهار گروه برنامه ساز قبلي نيز به نام هاي "اقتصاد، دانش و پيشرفت"، "اقتصاد و اطلاع رساني"، "اقتصاد و صنعت" و "اقتصاد، خدمات و تجارت" تغيير نام مي يابند .

اهداف :

شبکه رادیویی اقتصاد در راستای رسالت رسانه ای خويش بعنوان یک دانشگاه، هم راستا با اهداف اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران اهداف 4 گانه ذیل را بعنوان اهداف متعالی خود برگزیده است:

1- اطلاع رسانی، آموزش و نظریه پردازی در حوزه اقتصاد

2- ایجاد زمینه های رشد و ارتقاء سطح فرهنگ و دانش اقتصادی جامعه

3- ایجاد زمینه های رشد و توسعه اقتصادی کشور

4- ایجاد پیوند بین حوزه های علمی و دانشگاهی با حوزه های اقتصاد عملی

رويكرد ها :

شبکه رادیویی اقتصاد با توجه به مأموریت های خود در راستای توسعه اقتصادی کشور و بر اساس سند چشم انداز 20 ساله کشور رویکردهای چهارگانه ذیل را با تأکید بر چهار مولفه دین، اخلاق، امید و آگاهی محور اصلی برنامه هاي خويش قرار داده است.

1- انعکاس فعالیت ها و دستاوردهای اقتصادی، صنعتی و تجاری کشور

2- انعکاس تئوری ها، نظریه ها و راهکارهای علمی و عملیاتی صاحب نظران عرصه های اقتصادی در راستای سند چشم انداز 20ساله کشور