اقتصاد حوالی فرهنگ شنبه از ساعت 21:00 به مدت 115 دقیقه

پشت صحنه برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ | 31 تیر

پشت صحنه برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ | 31 تیر

عبدالله نوروزی (نماینده پیشین شهرستان ملایر)
علی كاظمی (پژوهشگر حوزه اجتماعی و فرهنگی)
فرزانه صادقیان (تهیه كننده و گوینده)

1398/05/02
|
10:54
دسترسی سریع
اقتصاد حوالی فرهنگ