اقتصاد حوالی فرهنگ شنبه از ساعت 21:00 به مدت 115 دقیقه

پشت صحنه برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ(23 تیر)

پشت صحنه برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ(23 تیر)

با حضور :
احمد مقدم (مدیرعامل گروه صنایع كاغذ پارس)
فرزانه صادقیان (تهیه و گوینده)

1398/04/25
|
11:16
دسترسی سریع
اقتصاد حوالی فرهنگ