اقتصاد حوالی فرهنگ شنبه از ساعت 21:00 به مدت 115 دقیقه

برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ (1 تیرماه)

برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ (1 تیرماه)

با حضور :
نیك نام حسین پور (رییس خانه كتاب)
فرزانه صادقیان (گوینده و تهیه كننده)
شیما شكوه (هماهنگی)

1398/04/02
|
13:40
دسترسی سریع
اقتصاد حوالی فرهنگ