اقتصاد حوالی فرهنگ شنبه از ساعت 21:00 به مدت 115 دقیقه

اقتصاد حوالی فرهنگ 28 اردیبهشت

اقتصاد حوالی فرهنگ 28 اردیبهشت

اقتصاد حوالی فرهنگ 28 اردیبهشت

دكتر مهدی عاملیان (اقتصاددان)
حمیدرضا ولیان (پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر)
فرزانه صادقیان (تهیه كننده)

1398/02/29
|
12:30
دسترسی سریع
اقتصاد حوالی فرهنگ