اقتصاد حوالی فرهنگ شنبه از ساعت 21:00 به مدت 115 دقیقه

برنامه "اقتصاد حوالی فرهنگ" در جشنواره تئاتر فجر

دكتر شهرام گیل آبادی مدیرعامل خانه تئاتر كشور

1397/12/04
|
15:44
دسترسی سریع
اقتصاد حوالی فرهنگ