خوشه چین "شنبه، دوشنبه و چهارشنبه" از ساعت 13:30 به مدت 25 دقیقه

پشت صحنه برنامه خوشه چین|26 تیر

پشت صحنه برنامه خوشه چین|26 تیر

با حضور :
محمود باقری (دكترای اصلاح نباتات و عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر كرج)
ناصر نوروزی (كارشناس مجری)
مهدی شیار (تهیه كننده)

1398/04/29
|
15:07
دسترسی سریع
خوشه چین