خوشه چین "شنبه، دوشنبه و چهارشنبه" از ساعت 13:30 به مدت 25 دقیقه

خوشه چین 25 فروردین ماه

خوشه چین 25 فروردین ماه

با حضور :
- دكتر باقر قرمزچشمه (مدیر گروه هیدرولوژی و توسعه منابع آب و آبفای وزارت نیرو)
- مهدی شیار (تهیه كننده)

1398/01/28
|
12:17
دسترسی سریع
خوشه چین