خوشه چین "شنبه، دوشنبه و چهارشنبه" از ساعت 13:30 به مدت 25 دقیقه

خوشه چین 2 بهمن

خوشه چین 2 بهمن

مهندس علی اشرف منصوری (رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شركت شهرك های كشاورزی كشور)
مهدی شیار (تهیه كننده)
ناصر نوروزی (كارشناس مجری)

1397/11/04
|
15:05
دسترسی سریع
خوشه چین