خوشه چین "شنبه، دوشنبه و چهارشنبه" از ساعت 13:30 به مدت 25 دقیقه

خوشه چین 8 دی ماه

خوشه چین 8 دی ماه

حمید یدایی (كارشناس ارشد كنترل علفهای هرز)
مهدی شیار (تهیه كننده)
ناصر نوروزی (كارشناس مجری)

1397/10/09
|
18:40
دسترسی سریع
خوشه چین