خوشه چین "شنبه، دوشنبه و چهارشنبه" از ساعت 13:30 به مدت 25 دقیقه

خوشه چین 5 آذر

خوشه چین 5 آذر

دكتر سعید صادق زاده حمایتی (عضو هیات علمی موسسه تحقیقات چغندر قند كشور و معاون پشتیبانی موسسه)
ناصر نوروزی (كارشناس مجری)
مهدی شیار (تهیه كننده)

1397/09/06
|
10:26
دسترسی سریع
خوشه چین