خوشه چین "شنبه، دوشنبه و چهارشنبه" از ساعت 13:30 به مدت 25 دقیقه

برنامه خوشه چین 26 آبان

برنامه خوشه چین 26 آبان

مهدی شیار (تهیه كننده)
ناصر نوروزی (كارشناس مجری)
دكتر حسین زینلی (مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد كشاورزی)

1397/08/27
|
12:24
دسترسی سریع
خوشه چین