اقتصاد چیست؟

برای اینكه بدانید اقتصاد و ریشه آن چیست با ما در این ویدئو همراه باشید

1400/10/07
|
11:45
دسترسی سریع