مهدخت نعمت زاده ماسوله

حوزه تخصصی: گزارشگر

مهدخت نعمت زاده ماسوله ( كارشناسی مهندسی صنایع و كارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی)

سوابق كاری

گزارشگر و آیتم ساز رادیو اقتصاد از ابتدای سال 90 تا به امروز سابقه 8 سال گزارشگری زنده برنامه های صبحگاهی شبكه اقتصاد به طور مستمر(برنامه های بامداد 98، بامداد اقتصادی،روز از نو) گزارشگر و مستند ساز برنامه حجره (روایت كاسبی حلال)

سابقه گزارشگری زنده برنامه مختلف اقتصادی در حوزه های مختلف اعم از آموزشی، خبری، اجتماعی، بازار، خانواده از جمله برنامه های مهارت اقتصادی، پاتوق اقتصادی، مثلث اقتصادی، نود و هشتی ها،دوباره صبح،روی خط بازار، روی خط اقتصاد،كالای ایرانی، بازار ایرانی، ایستگاه 98

سابقه فعایت موازی با رادیو اقتصاد به مدت دو سال مستمر در شبكه رادیویی كتاب به عنوان گزارشگر برنامه زنده دیباجه و برنامه های تولیدی این شبكه.

سوابق آموزشی

شركت در دوره تخصصی گزارشگری و برنامه سازی استاد محمد امام جمعه
شركت در دوره خلاقیت در اجرای برنامه های رادیویی استاد علیرضا معینی
شركت در دوره ساخت بسته های خالقانه صوتی استاد سیاوش عقدایی
شركت در دوره خوانش متون ادبی استاد شاعر سعید یوسف نیا
شركت در دوره تخصصی نظارت و ارزیابی برنامه های رادیویی استاد نعمت پور
شركت در دوره اموزشی صدابرداری خارج از استودیو اداره كل آموزش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

همکاری در برنامه های

دسترسی سریع