صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه، سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 13:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو اقتصاد در برنامه "ارمغان طبیعت" پنجشنبه 21 تیر ماه، به موضوع ملاک انتخاب اسب می پردازد.

به گزارش رادیو اقتصاد؛ شاهرخ یموت مقدم عضو کمیسیون سیاستگذاری اسب کشور و مربی پرش با اسب تیم ملی به همراه عبدالحسین رهبری پرورش دهنده اسب در این برنامه در مورد ملاک انتخاب اسب، رفتار شناسی اسب، اسب های دوخون گفتگو می کنند.

برنامه "ارمغان طبیعت" کاری از گروه کشاورزی، به تهیه کنندگی الهام مصطفوی روزهای یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه ساعت 13:30 به مدت 30 دقیقه از رادیو اقتصاد پخش می شود.

مرتبط با این برنامه

  • معرفی انواع ماهیان گرمابی

  • نقش پررنگ زنبورعسل در تولیدات کشاورزی

  • مصرف عسل در کشور رو به رشد

  • ارزیابی اقتصادی زنبورداری در ایران

  • انواع تولیدات زنبور عسل

  • ویژگی های یک عسل خوب

  • خصوصیات یک ملکه مناسب در زنبورداری

  • میزان عسل برداشتی از کندوها در هر سال

  • زنبورداری صنعتی رو به رشد در ایران

  • گام های اولیه در شروع کار زنبورداری