صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو اقتصاد در برنامه "چشم انداز"جمعه 22 تیر ماه، به مبحث اقتصادهای نوظهور و کشورهای منطقه‌ی چشم‌انداز می پردازد.

به گزارش رادیو اقتصاد؛ دکتر عبدالرحیم لوی بنیسی استاد دانشگاه به همراه دکتر مرتضی وجدان دار عضو هیت علمی دانشگاه و پژوهشگر برنامه ریزی سیستم های اقتصادی و اجتماعی در مورد اقتصادهای نوظهور و کشورهای منطقه‌ی چشم‌انداز صحبت می کنند.

روند پیشرفتشان تا چه میزان وابسته و متاثر از وجود سند چشم انداز بوده ، تجربه‌ی روند اجرای چشم‌انداز در این کشورها چگونه بوده است؟ از محورهای موضوعی برنامه خواهد بود.

این برنامه کاری از گروه کشاورزی به تهیه کنندگی لیلا امیدیگانه جمعه هر هفته ساعت 21:00 به مدت 55 دقیقه از رادیو اقتصاد پخش می شود.

مرتبط با این برنامه

  • سهم کمتر از 25 درصدی صنعت در GDP

  • چشم انداز صنعت کشور

  • شعار امسال و نقشه راهبردی در جهت تحقق اهداف سند

  • بررسی تحقق اهداف سند چشم انداز

  • بیان بیانات رهبری طی شعارهای سال و رویکرد اقتصادی سالها

  • پارامترهای مورد نیاز جهت رسیدن به اهداف سند چشم انداز

  • ارزیابی اجرا و دست یابی به اهداف برنامه ششم در راستای تحقق سند چشم انداز

  • بررسی کیفی برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز

  • بررسی میزان انطباق برنامه پنجم توسعه با اهداف سند چشم انداز

  • اقشار و طبقات مختلف مردم چقدر از سند 1404 می‌دانند؟