دكتر كتاب "شنبه الی پنجشنبه" از ساعت 09:20 به مدت 5 دقیقه

رادیو اقتصاد

دكتر كتاب

خلاقیت در هر كاری حرف اول میزنه

برای ذهن خلاق باید كتاب های این حوزه رو مطالعه كنی امروز با مهرفی كتاب مطالعه ی خلاق اثر برایان كلگ در خدمت شما هستیم

1401/06/13
|
15:38
دسترسی سریع
دكتر كتاب