دكتر كتاب "شنبه الی پنجشنبه" از ساعت 09:20 به مدت 5 دقیقه

رادیو اقتصاد

دكتر كتاب

در "دكتر كتاب" با گزیده های حوزه مدیریت آشنا شوید

این قسمت كتاب "رهبری آسان افراد سخت" نوشته آلن ویلت

1401/04/14
|
10:10
دسترسی سریع
دكتر كتاب