صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

"روزهای فرد" از ساعت 15:00 به مدت 60 دقیقه

آیتم صنعتگران با موضوع اقدامات بسیج سازندگی خراسان شمالی جهت حمایت از صنایع خرد، کوچک و متوسط

برنامه خانه تا کارخانه آیتم صنعتگران با موضوع اقدامات بسیج سازندگی خراسان شمالی جهت حمایت از صنایع خرد، کوچک و متوسط

مرتبط با این