خانه تا كارخانه "روزهای فرد" از ساعت 15:05 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

خانه تا كارخانه

تجربه یك تولیدكننده موفق در حوزه صنایع فلزی

آیتم كمی دقیق تر با موضوع تجربه یك تولیدكننده موفق در حوزه صنایع فلزی

برنامه خانه تا كارخانه آیتم كمی دقیق تر با موضوع تجربه یك تولیدكننده موفق در حوزه صنایع فلزی

1397/09/11
|
11:48
دسترسی سریع
خانه تا كارخانه