خانه تا كارخانه "روزهای فرد" از ساعت 15:05 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

خانه تا كارخانه

چگونگی ورود واحدهای صنعتی به شهرك ها و ناحیه های صنعتی

ایتم با صنعتگران با موضوع چگونگی ورود واحدهای صنعتی به شهرك ها و ناحیه های صنعتی

برنامه خانه تا كارخانه ایتم با صنعتگران با موضوع چگونگی ورود واحدهای صنعتی به شهرك ها و ناحیه های صنعتی

1397/05/10
|
12:54
دسترسی سریع
خانه تا كارخانه