خانه تا كارخانه "روزهای فرد" از ساعت 15:05 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

خانه تا كارخانه

معرفی و نحوه فعالیت شهرك های سرمایه گذاری خارجی

آیتم با صنعتگران با موضوع معرفی و نحوه فعالیت شهرك های سرمایه گذاری خارجی

برنامه خانه تا كارخانه آیتم با صنعتگران با موضوع معرفی و نحوه فعالیت شهرك های سرمایه گذاری خارجی

1397/03/30
|
11:07
دسترسی سریع
خانه تا كارخانه