خانه تا كارخانه "روزهای فرد" از ساعت 15:05 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

خانه تا كارخانه

معرفی و نحوه فعالیت نواحی و شهرك های صنعتی خراسان جنوبی

آیتم با صنعتگران با موضوع معرفی و نحوه فعالیت نواحی و شهرك های صنعتی خراسان جنوبی

برنامه خانه تا كارخانه آیتم با صنعتگران با موضوع معرفی و نحوه فعالیت نواحی و شهرك های صنعتی خراسان جنوبی

1397/03/28
|
13:54
دسترسی سریع
خانه تا كارخانه