خانه تا كارخانه "روزهای فرد" از ساعت 15:05 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

خانه تا كارخانه

معرفی شهرك های صنعتی استان اردبیل

آیتم با صنعتگران با موضوع معرفی شهرك های صنعتی استان اردبیل

برنامه خانه تا كارخانه آیتم با صنعتگران با موضوع معرفی شهرك های صنعتی استان اردبیل

1396/12/20
|
11:42
دسترسی سریع
خانه تا كارخانه