خانه تا كارخانه "روزهای فرد" از ساعت 15:05 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

خانه تا كارخانه

ظرفیت ها و پتانسیل های اقتصادی استان كهگیلویه و بویراحمد

آیتم با صنعتگران با موضوع ظرفیت ها و پتانسیل های اقتصادی استان كهگیلویه و بویراحمد

برنامه خانه تا كارخانه آیتم با صنعتگران با موضوع ظرفیت ها و پتانسیل های اقتصادی استان كهگیلویه و بویراحمد

1396/12/16
|
11:32
دسترسی سریع
خانه تا كارخانه