خانه تا كارخانه "روزهای فرد" از ساعت 15:05 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

خانه تا كارخانه

وضعیت صنعت و جایگاه آن در استان آذربایجان شرقی

آیتم با صنعتگران با موضوع وضعیت صنعت و جایگاه آن در استان آذربایجان شرقی

برنامه خانه تا كارخانه آیتم با صنعتگران با موضوع وضعیت صنعت و جایگاه آن در استان آذربایجان شرقی

1396/11/29
|
16:40
دسترسی سریع
خانه تا كارخانه