صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

"شنبه" الی "جمعه" از ساعت 16:30 به مدت 30 دقیقه

برنامه تدبیر 30 آبان ماه

حامد حیدری نژاد (کارآفرین در حوزه هنر و صنعت فرش دستباف)
مسیح کریمیان (کارشناس توسعه کسب و کار)
نجمه باقدرت (کارشناس ارشد MBA)
اسماعیل علی پناه (تهیه کننده)

مرتبط با این