اقتصاد مجازی "شنبه الی پنج شنبه" از ساعت 14:05 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

اقتصاد مجازي

اقتصاد مجازی 14 اسفند

اقتصاد مجازی 14 اسفند

دكتر مهرداد مهدویان (كارشناس فضای دیجیتال)
مطهره محرابی (تهیه كننده)
آتی جان افشان (هماهنگی)
حمیده رستگاردوست (گوینده)

1397/12/17
|
16:51
دسترسی سریع
اقتصاد مجازی