صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه، سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 13:30 به مدت 30 دقیقه

پشت صحنه برنامه ارمغان طبیعت - 12 تیر

در گفت و گو با :
دکتر صابر جلوخانی نیارکی (عضو هیات علمی موسسه تحقیقات و علوم دامی کشور)
ناصر نوروزی (کارشناس مجری)
مهدی شیار (تهیه کننده)

مرتبط با این