صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه الی پنج شنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

بسته گزارشی برنامه رهیافت در گفت و گو با آقای مقیمی (معاون وزیر صنعت) در خصوص اتاق فکر

مرتبط با این