صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

"روزهای زوج" از ساعت 22:00 به مدت 60 دقیقه

پشت صحنه برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ(23 تیر)

با حضور :
احمد مقدم (مدیرعامل گروه صنایع کاغذ پارس)
فرزانه صادقیان (تهیه و گوینده)

مرتبط با این