صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

"روزهای زوج" از ساعت 22:00 به مدت 60 دقیقه

برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ (1 تیرماه)

با حضور :
نیک نام حسین پور (رییس خانه کتاب)
فرزانه صادقیان (گوینده و تهیه کننده)
شیما شکوه (هماهنگی)

مرتبط با این