روی خط اقتصاد شنبه الی سه شنبه از ساعت 19:05 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

روي خط اقتصاد

تعیین حداقل حقوق کارکنان دولت در سال آینده

در گفتگو با هادی سلیمی زاده کارشناس اقتصادی

1399/12/04
|
12:39
دسترسی سریع
روی خط اقتصاد