صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

"شنبه، دوشنبه و چهارشنبه" از ساعت 13:30 به مدت 30 دقیقه

خوشه چین 8 دی ماه

حمید یدایی (کارشناس ارشد کنترل علفهای هرز)
مهدی شیار (تهیه کننده)
ناصر نوروزی (کارشناس مجری)

مرتبط با این