صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

"شنبه، دوشنبه و چهارشنبه" از ساعت 13:30 به مدت 30 دقیقه

خوشه چین 5 آذر

دکتر سعید صادق زاده حمایتی (عضو هیات علمی موسسه تحقیقات چغندر قند کشور و معاون پشتیبانی موسسه)
ناصر نوروزی (کارشناس مجری)
مهدی شیار (تهیه کننده)

مرتبط با این