چالش شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 12:05 به مدت 45 دقیقه

چالش 30 اردیبهشت

چالش 30 اردیبهشت

با حضور :
دكتر ابراهیم بهادرانی (مشور عالی رییس اتاق بازرگانی تهران)
محمدرضا نجفی منش (رییس كمیسیون تسهیل كسب و كار اتاق تهران)
امیرحسین راسخ (كارشناس مجری)
حمیده سلطانی (تهیه كننده)

1398/02/31
|
11:59
دسترسی سریع
چالش