صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 15:00 به مدت 60 و 90 دقیقه

چالش 11 اسفند ماه

دکتر حبیب الله انصاری (عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی)
حمیده رضاسلطانی (تهیه کننده)
امیرحسین راسخ (کارشناس مجری)

مرتبط با این