صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 15:00 به مدت 60 دقیقه

پشت صحنه برنامه چالش 7 آبان

دکتر علیرضا اسدی (معاونت پژوهشی سندیکای برق)
حمیده سلطانی (تهیه کننده)
امیرحسین راسخ (کارشناس مجری)

مرتبط با این