چالش شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 12:05 به مدت 45 دقیقه

پشت صحنه برنامه چالش 7 آبان

پشت صحنه برنامه چالش 7 آبان

دكتر علیرضا اسدی (معاونت پژوهشی سندیكای برق)
حمیده سلطانی (تهیه كننده)
امیرحسین راسخ (كارشناس مجری)

1397/08/15
|
13:26
دسترسی سریع
چالش