12 فررودین، روز جمهوری اسلامی ایران

12 فروردین 1358 سالروز حماسه‌ای از جنس مردم سالاری بود، روزی که مردم ایران با رای به جمهوری اسلامی ایران سرنوشت مبارزات سیاسی خود را مشخص کردند.

1400/01/12
|
12:31
دسترسی سریع