صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

"شنبه، دوشنبه و چهارشنبه" از ساعت 14:05 به مدت 50 دقیقه

اقتصاد مجازی

Bootstrap Image Preview

بهره گیری از نظرات اندیشمندان و صاحبنظران حوزه اقتصاد فضای مجازی و نیز بهره برداری بهینه از ظرفیتهای مجازی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی
تهیه کننده: حمیده رضا سلطانی گوینده: سودابه آقاجانیان هماهنگی: فاطمه طاهری آیتم ساز: سامان حافظی

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300003637
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 155 / 0
  • تعداد نظرات: 0/ 3
  • پسندیده شده: 3
  • پسندیده نشده : 0