صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه الی پنج شنبه از ساعت 08:00 به مدت 55 دقیقه

رویش

Bootstrap Image Preview

آموزش غیر مستقیم نحوه راه اندازی یک کسب وکار جدید ، توسعه و موفقیت در آن و مدیریت بحران های پیش رو
تهیه کنندگان: حمیده سلطانی و مهرگان سواد کوهی گوینده: زهرا بهروزی ،سودابه آقاجانیان و نسیم خواجه نوری هماهنگی: مژده ابراهیمیان و مریم قاسمی گزارشگر: مهدخت نعمت زاده ارتباطات: بهارک عرفان هاشمی

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300003637
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 1014 / 1
  • تعداد نظرات: 6/ 2
  • پسندیده شده: 4
  • پسندیده نشده : 1