صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه از ساعت 14:05 به مدت 55 دقیقه

اقتصاد به توان 31

Bootstrap Image Preview

توانمندسازی نیروی کار،تقویت رقابت پذیری اقتصاد و به کار گیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور و ضرورت وجود برنامه ای که به ظرفیت های بالقوه و بالفعل اقتصادی استان های کشور به پردازد.
تهیه کننده: مراکز استان ها

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300003637
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0