صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه از ساعت 14:05 به مدت 55 دقيقه

اقتصاد به توان 31

Bootstrap Image Preview

توانمندسازی نیروی كار،تقویت رقابت پذیری اقتصاد و به كار گیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق كشور و ضرورت وجود برنامه ای كه به ظرفیت های بالقوه و بالفعل اقتصادی استان های كشور به پردازد.تهیه کننده: مراکز استان ها

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی:
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0