صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

"شنبه الی پنج شنبه" از ساعت 22:00 به مدت 55 دقیقه

اقتصاد حوالی فرهنگ

Bootstrap Image Preview

با نگاهی اقتصادی به مسائل فرهنگی و مشکلات آنان حمایت از کارآفرینی در عرصه فرهنگ و هنر با پرداخت غیر مستقیم به منظور تحقق شعاراقتصادیسال و تاکید مقام معظم رهبری در خصوص هنر ایرانی اسلامی بصورت مستند گزارشی بر اساس بندهای 1 و21 اقتصاد مقاومتی
تهیه کننده: فرزانه صادقیان گوینده: فرزانه صادقیان گزارشگر: شیما شکوه غازانی و فرزانه صادقیان هماهنگی: عاطفه حیدری آیتم ساز: شیما شکوه

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300003637
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 317 / 0
  • تعداد نظرات: 2/ 0
  • پسندیده شده: 2
  • پسندیده نشده : 2