صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

"شنبه الی پنج شنبه" از ساعت 06:05 به مدت 25 دقیقه

حجره

Bootstrap Image Preview

کمک به تغییر نگرش و تغییر رفتار مخاطب در مواجه با مشکلات اقتصادی به پذیرش افراد جامعه برای رفتارهای متفاوت اقتصادی
تهیه کننده: مهدخت نعمت زاده

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300003637
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0