درس گفتار "پنج شنبه" از ساعت 10:10 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

درس گفتار

درس گفتار

درس گفتار

در این برنامه با بهره گیری از كارشناسان اقتصادی به بررسی مسائل مختلف اقتصادی از جمله آینده حكمرانی در اقتصاد ایران، تعریف پول، بدهی و ... پرداخته خواهد شد.

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300003637
دسترسی سریع
درس گفتار