دكتر كتاب "شنبه الی پنجشنبه" از ساعت 09:20 به مدت 5 دقیقه

رادیو اقتصاد

دكتر كتاب

دكتر كتاب

دكتر كتاب

معرفی كوتاه و جذاب از بخشهای مختلف كتاب هایی در حوزه های اقتصادی، مدیریت و موفقیت

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300003637

چند رسانه ای

خبرها

دسترسی سریع
دكتر كتاب